O blogu

Jak stanowi podtytuł tego bloga – chciałbym Wam w pierwszej kolejności pomóc pisać pisma, wnioski, odwołania czy skargi do różnych urzędów. Będzie zatem sporo z zakresu kodeksu postępowania administracyjnego, bowiem jest to podstawowy akt prawny regulujący te kwestie.

W sumie to trochę i zamiar egoistyczny. Im lepiej będziecie pisali swoje wystąpienia do urzędów, tym mniej będę miał w pracy rozmyślań w rodzaju – „Co autor chciał przez to powiedzieć” i będę mógł zająć się pomocą w rzeczywistym rozwiązaniu problemu.

Jednak prawo w administracji jest bardzo szerokim tematem. Urzędy a ściślej rzecz ujmując jednostki samorządu terytorialnego i organy administracji publicznej oraz państwowej dysponują znacznym majątkiem wspólnym – gminnym, powiatowym, wojewódzkim, Skarbu Państwa. Podlegają im – w różnym zakresie –  szkoły, przedszkola, miejskie i gminne ośrodki pomocy społecznej, powiatowe centra pomocy rodzinie, zarządy dróg i tak dalej. Większość znaczniejszych ludzkich działań nie obędzie się bez urzędowej „asysty”. Czy to chodzi o wyrobienie dowodu osobistego bądź prawa jazdy czy to o podział działki czy też wreszcie wybudowanie domu albo jego rozbiórka czy na przykład likwidacja szkoły.

I można by tak bez końca. W każdej z tych sytuacji będzie jakieś prawo, które urząd będzie musiał bądź będzie mógł zastosować. O tych wszystkich sprawach na styku prawo-urząd-człowiek chciałbym z Wami porozmawiać. Zapraszam do lektury i komentowania.

*****